O mnie

       Zawód adwokata wykonuję od 2011 roku, w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

      

      Magisterskie studia prawnicze ukończyłem w 2005 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, broniąc pracę magisterską poświęconą problematyce badań wariograficznych (tzw. wykrywacz kłamstw) w Katedrze Kryminalistyki. 

    

     W 2006 roku rozpocząłem odbywanie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie, zakończonej ostatecznie egzaminem adwokackim złożonym z wynikiem pozytywnym w 2010 roku.

    

     W 2013 roku ukończyłem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach studia podyplomowe pn. "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" oraz szkolenie dla menedżerów małych i mikro przedsiębiorstw. 

    

     Zawodowo zajmuję się także mediacją, jako jedną z metod polubownego rozwiązywania sporów. W 2016 roku wpisany zostałem na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.       

    

     Aby zapewnić swoim Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc, dążę do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.

    

     Jako adwokat i mediator specjalizuję się w postępowaniach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Więcej na temat świadczonych przeze mnie usług znajdziecie Państwo w zakadce "usługi".